steripen.cz Lehké a rychlé ?i?tění pitné vody bez pou?ití chemickych p?ípravk? | SteriPen.cz

steripen.cz
Title: Lehké a rychlé ?i?tění pitné vody bez pou?ití chemickych p?ípravk? | SteriPen.cz
Keywords: filtrace vody, sterilizace vody, cestovní filtr, doplňek pro cestovatele, filtr na vodu, úprava vody, desinfekce vody, dezinfekce vody
Description: Lehká a rychlá filtrace-sterilizace vody bez pou?ití chemickych p?ípravk?| kategorie: Lehké a rychlé ?i?tění pitné vody bez pou?ití chemickych p?ípravk? /
steripen.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. steripen.cz has 43% seo score.

steripen.cz Information

Website / Domain: steripen.cz
Website IP Address: 217.16.182.71
Domain DNS Server: virussport.vshosting.cz,ns2.vshosting.cz

steripen.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

steripen.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

steripen.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 18:29:10 GMT
Server Apache

steripen.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
filtrace vody 0 0.00%
sterilizace vody 0 0.00%
cestovní filtr 0 0.00%
doplňek pro cestovatele 0 0.00%
filtr na vodu 0 0.00%
úprava vody 0 0.00%
desinfekce vody 0 0.00%
dezinfekce vody 1 0.27%

steripen.cz Traffic Sources Chart

steripen.cz Similar Website

Domain Site Title

steripen.cz Alexa Rank History Chart

steripen.cz aleax

steripen.cz Html To Plain Text

Lehké a rychlé ?i?tění pitné vody bez pou?ití chemickych p?ípravk? | SteriPen.cz úvod Produkty SteriPen FAQ Va?e zku?enosti 23.4.2015 Himalayan Single Track Pitná voda opravdu kdekoliv. Odkaz na ?lánek 30.3.2015 Steripen v kampani PENS4Life V Zamibii ro?ně zem?e na 5000 dětí z p?í?iny pití zne?i?těné vody. Crett Mitchell s pomocí SteriPENu chce v této kampani to hrozné ?íslo sní?it. 4.4.2011 Alison Gannett, Světová ?ampionka ve Freeskiingu Jsou chvíle, kdy se objeví věc, která změní vá? ?ivot. SteriPen je jednou z nich. Co mě nejd?ív upoutalo byla velikost a váha – velikost t?í per a pár gram?. Pak mě nadchla snadnost pou?ití – jen stla?it tla?ítko, minutu míchat – a ?isty litr vody. Pou?ívala jsem jej ve ?pinavé vodě Více... 29.3.2011 Ang Dorjee, Kathmandu, Nepal ?Poprvé jsem se dozvěděl o SteriPenu p?i vedení expedice Brownovi Univerzity na Everest v roce 2002. Byl jsem opravdu p?ekvapen jak je rychly a lehky. Od té doby jsem jej pou?íval je?tě na Aconcaquě a nedávno znovu na Everestu. Více... SteriPen.cz - Lehké a rychlé ?i?tění pitné vody bez pou?ití chemickych p?ípravk? TEST UV filtru SteriPEN v ?eském rozhlase 12.5.2016 | napsal: Ond?ej ?ev?ík, Jan Bartoněk | zdroj: ?esky rozhlas Kdy jste se naposledy napili z potoka? Poj?te na vylet do divo?iny 21. století. P?i pobytu v p?írodě je tím základním p?edpokladem dostatek jídla a vody. V p?ípadě stravy pak m??e byt takovym dlouhodobym pomocníkem, ktery se od svych po?átk? změnil jen v detailech, nap?íklad su?ené maso (nyní balené v ty?inkách). Také nejr?zněj?í lehké su?ené potraviny, které sta?í jen zalít vodou a je hotovo. >>?těte více << SteriPEN FitsAll Filter 14.4.2016 | napsal: SteriPEN Marketing Team | zdroj: steripen.com Doplněk SteriPEN FitsAll Filter a SteriPEN Pre-Filter dělají z UV ?isti?? SteriPEN univerzální vybavení pro filtraci a pitnou úpravu vody. Prémiová nabídka do?ivotního provozu UV lampy SteriPEN 18.8.2015 | napsal: Pigi | zdroj: TotalOutdoor Tato prémiová nabídka p?iná?í u?ivatel?m ?isti?? vody od SteriPEN bezlimitní po?et cykl? ?i?tění. Pokud se u?ivatel UV filtru SteriPEN zaregistruje na www.SteriPEN.com/register, SteriPEN garantuje bezplatnou vyměnu UV lampy po dosa?ení 8000 litrovych cykl? ?i?tění. P?edstavení Steripenu Ultra 30.3.2015 | napsal: Pigi | zdroj: Trekking gear Novy Steripen Classic 3 18.11.2014 | napsal: Pigi | zdroj: TotalOutdoor P?edstavujeme vám nového nástupce nejprodávaněj?ího modelu UV ?isti?? vody od Steripenu - CLASSIC 3. Steripen Classic 3 doká?e také odstranit 99.999% v?ech známych bakterií, mikrob? a vir? v 1,5l za 90s. Sou?ástí kompaktního balení je i mechanicky filtr a nově je p?ístroj napájen pomocí 4 alkalickych baterií. K dostání na na?em eshopu - Steripen Classic 3 Steripen Ultra – UV dezinfekce vody 13.6.2014 | napsal: Pigi | zdroj: http://hiking.sk/ V slovenskych horách sa zvy?ajne dá spo?ahnú? na nezávadnos? horskych prameňov a vo vy??ích nadmorskych vy?kach sa dá pi? aj z bystrín. V mnohych krajinách v?ak treba dáva? na vodu pozor a dezinfikova?. Napríklad na Alja?ke aj v zdanlivo kri?tá?ovo ?istej vode m??e by? napríklad parazit Giardia lamblia sp?sobujúci ?revné problémy. Be?nou vybavou cestovate?ov je preto chemická dezinfekcia vo forme tabliet alebo kvapiek. Táto metóda ale pokazí chu? vody a pi? chémiu celú akciu tie? nie je príjemné. Jednou z mo?ností, ako dezinfikova? bez chémie, je aj o?etrenie vody pomocou UV ?iarenia. A to je úlohou zariadenia Steripen ultra. ?lánek z portálu www.hiking.sk - ?těte více NOVINKA Steripen Ultra s dobíjením p?es USB 29.5.2013 | napsal: Karlos | zdroj: Steripen.com Steripen p?edstavuje novinku. ?isti? Ultra, ktery je mo?né dobíjet pomocí USB je ji? dostupny v ?R a SR. Jedná se o jediny ?isti? s displejem, ktery nahradil Steripen Journey. Tímto modelem vy?istíte na jedno nabití a? 50l vody. ?ivotnost lampy je na 8000l, co? je pro bě?ného u?ivatele nevy?erpatelné mno?ství. Se svymi 140g v?etně baterií se stane dobrym pomocníkem nejednomu cestovateli. P?ihlá?ka do Alpenvereinu 2.4.2012 | napsal: Karlos | zdroj: Alpy P?edstavujeme vám novinku v na?ich slu?bách. Spole?ně s CK Alpy jsme p?ipravili mo?nost p?ihlá?ení do OEAV p?es na?e stránky. Po registraci a úhradě ?lenství vám za?leme maly dárek - ko?enku na dva druhy ko?ení GSI Outdoors Ultralight Salt and Pepper shaker . Pro zaslání dárku nám prosím za?lete dodací adresu kam po?adujete ko?enku zaslat na email objednavky[at]totaloutdoor.cz SOUTě? o zajímavé ceny 24.11.2011 | napsal: Karlos | zdroj: TotalOutdoor Rozhodli jsme se udělat několika z vás radost pod váno?ńím strome?kem. Na na?em facebookovém profilu TotalOutdoor jsme p?ipravili soutě? o hodnotné ceny. Chcete vědět více? Koukněte na tento ?lánek. MHFF Teplice Nad Metují 25.-28.8.2011 10.8.2011 | napsal: Karlos | zdroj: Jako ka?dy rok, i letos se Totaloutdoor stal partnerem MHFF v Teplicích nad Metují. Leto?ní ro?ník je ji? 28. Spolu s Asolem a Tilakem jsme pro Vás p?ipravili dvě oblíbené akci?ky v parku. ?i?tění pitné vody 26.4.2011 | napsal: Karel | zdroj: SteriPen ultrafialové zá?ení ni?í více ne? 99,9999% bakterií, 99,99% vir? a 99,9% prvok?. To znamená, ?e SteriPen doká?e vy?istit vodu a ochránit tak u?ivatele p?ed riziky, které zp?sobují Botulismus, Choleru, Dysentary a tyfus. V?echny modely vy?istí 1l vody za pouhych 90s. Ve vodě nez?stává ?ádná chemická chu?, zápach, ani jiné dal?í ne?ádoucí látky. ?isti?e vody Outdoorové Cestovní Emergency Filtry a doplňky Sp?átelené weby | Obchodní podmínky | Reklama?ní ?ád | Kontakt Provozovatel: Totaloutdoor 2009 | Systém: Virus-Sport s.r.o.

steripen.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Fri May 27 01:20:59 2016
domain:  steripen.cz
registrant: FORPSI-AIF-S301971
nsset:  NSSID:VSHOSTING-VIRUSSPORT
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 08.09.2008 09:49:10
changed:  09.11.2012 18:14:46
expire:  08.09.2016
contact:  FORPSI-AIF-S301971
org:   TotalOutdoor s.r.o.
name:   Jan Proke?
address:  Podvinny mlyn 2126/1
address:  Praha 9
address:  190 00
address:  CZ
registrar: REG-MOJEID
created:  29.05.2009 19:22:02
changed:  10.12.2014 14:21:13
nsset:  NSSID:VSHOSTING-VIRUSSPORT
nserver:  virussport.vshosting.cz
nserver:  ns2.vshosting.cz
tech-c:  VSHOSTING
registrar: REG-IGNUM
created:  14.09.2012 23:52:04
contact:  VSHOSTING
org:   VSHosting s.r.o.
name:   Damir ?poljari?
address:  Tiska?ská 10
address:  Praha 10
address:  108 00
address:  CZ
registrar: REG-IGNUM
created:  04.10.2007 10:34:01
changed:  17.05.2011 15:16:1